تبلیغات
سهامداران بانک ملت - وضعیت صورت‌های مالی بانك ملت

وضعیت صورت‌های مالی بانك ملت

شنبه 26 بهمن 1387  10:26 ب.ظ

 همزمان با 22 بهمن نماد بانك ملت به عنوان اولین بانك واگذار شده به بخش خصوصی در فهرست نرخ‌های تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران به نمایش گذاشته شد.

آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده بانك ملت همزمان با درج این بانك در فهرست نرخ‌های تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران منتشر شد.

اساس آخرین گزارش حسابرسی شده این بانك، مشروح درآمدها و هزینه‌های بانك ملت بدین شرح است.

بر اساس صورت سود و زیان پیش‌بینی شده بانك ملت برای سال‌ مالی منتهی به پایان اسفندماه سال 1387، درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی برای سال 87 معادل 31 هزار و 95 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این در حالیست كه در سال 86 مبلغ پیش‌بینی برای درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی 25 هزار و 338 میلیارد ریال بود كه از این رقم 24 هزار و 543 میلیارد و 573 میلیون ریال محقق شده است.
بنابراین گزارش در صورت سود و زیان این بانك، پیش‌بینی سود خالص هر سهم پس از كسر مالیات در سال گذشته 179 ریال بود كه 149 ریال محقق شد و سود سهم خالص پیش‌بینی شده برای سال مالی منتهی به اسفند ماه 87 معادل 185 ریال است.
در ادامه گزارش حسابرسی ارائه شده، تعداد شعب بانك ملت در پایان اسفند ماه 1386 معادل یك هزار و 909 شعبه بوده است كه از این تعداد یك هزار و 898 شعبه در داخل كشور، 7 شعبه در مناطق آزاد و 4 شعبه در خارج از كشور می‌باشد.
بر اساس این گزارش، مفروضات مورد استفاده در محاسبات سود و زیان پیش‌بینی شده طبق وضعیت و سیاست‌های كلان اقتصادی اهداف تدوین شده در برنامه عملیاتی سال 1387 به واحدهای بانك ابلاغ و با انجام تعدیلات لازم بر اساس عملكرد و روند سال‌های گذشته بانك در خصوص رشد منابع و مصارف و كسب سود تهیه شده است كه در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود.

* منابع

سپرده‌های غیرهزینه‌زا در مرداد 87 رقمی معادل 70 هزار و 32 میلیارد ریال بوده است كه پیش‌بینی می‌شود در پایان سال جاری به 67 هزار و 225 میلیارد ریال برسد. همچنین سپرده‌های غیرهزینه‌زا نسبت به عملكرد سال گذشته 1/2 درصد كاهش داشته است.
این گزارش حاكیست سپرده‌های هزینه‌زا كه شامل سرمایه‌گذاری كوتاه‌مدت و بلندمدت است در مرداد سال جاری 124 هزار و 998 میلیارد ریال بوده است كه مبلغ پیش‌بینی شده برای پایان سال 181 هزار و 214 میلیارد ریال اعلام شده است. این رقم 2/55 درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.
جمع سپرده‌های اصلی ریالی در مرداد سال جاری 195 هزار و 30 میلیارد ریال بوده است و پیش‌بینی می‌شود كه این رقم تا پایان سال با 34 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 248 هزار و 439 میلیارد ریال برسد.
بنابراین گزارش سپرده‌های ارزی بانك ملت در مرداد 87 رقمی معادل 20 هزار و 406 میلیارد ریال اعلام شده است كه بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته این رقم با رشد 62 درصدی نسبت به سال گذشته در پایان سال جاری به 26 هزار و 272 میلیارد ریال خواهد رسید.
بر اساس آخرین گزارش حسابرسی شده، چهار نوع سپرده ریالی و سپرده ارزی بانك ملت مجموعاً 2/36 درصد نسبت به عملكرد سال 86 رشد یافته است. سایر منابع شامل ارز و ریال نسبت به عملكرد 1386 با توجه به گاهش انواع چك‌های بانكی فروخته شده كه بیشترین سهم سایر منابع را به خود اختصاص می‌دهد با كاهشی معادل 7/5 درصد پیش‌بینی شده است.
پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری كل منابع شامل ارز و ریال 3/27 درصد نسبت به عملكرد سال 86 رشد یافته و از مبلغ 285 هزار و 283 میلیارد ریال با افزایشی معادل 77 هزار و 925 میلیارد ریال به 363 هزار و 208 میلیارد ریال بالغ گردد.

* مصارف

مصارف نقدی بانك ملت در مرداد سال جاری 242 هزار و 166 میلیارد ریال بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در پایان سال با 19 درصد افزایش نسبت به سال 86 به 286 هزار و 931 میلیارد ریال برسد.
بنابراین گزارش كل مصارف این بانك در پایان مرداد ماه سال جاری 302 هزار و 321 میلیارد ریال بوده است كه بر اساس پیش‌بینی‌ها این رقم تا پایان سال جاری با رشد 17 درصدی به 351 هزار و 310 میلیارد ریال خواهد رسید.

* درآمدها

در بخش درآمدهای بانك ملت با توجه به پیش‌بینی رشد 19 درصدی مصارف نقدی سال 87 درآمدهای بانك با رشدی به میزان 2/26 درصد نسبت به عملكرد سال 86 از مبلغ 27 هزار و 226 میلیارد ریال با افزایشی معادل 7 هزار و 129 میلیارد ریال به میزان 34 هزار و 355 میلیارد ریال بالغ گردید.
نرخ مؤثر تسهیلات در سال 86 بر اساس میانگین ماهیانه معادل 8/12 درصد تعیین شده است كه با توجه به پیش‌بینی سهم تسهیلات مشاركتی در كل تسهیلات اعطایی و عقود مبادله‌ای با نرخ اسمی 12 درصد، نرخ مؤثر تسهیلات در سال 87 به میزان 92/12 درصد پیش‌بینی و در محاسبات لحاظ شده است.

* هزینه‌ها

از جمله مفروضات پیش‌بینی شده در گزارش حسابرسی بانك ملت، حساب هزینه‌ها است كه به تفكیك به 6 دسته تقسیم‌بندی می‌شود.

1- سود پرداختی به سپرده‌گذاران:
با توجه به تغییرات مورد انتظار در تركیب سپرده‌ها و جهت‌گیری‌ بانك به سمت جذب سپرده‌های مدت‌دار، در پایان سال 1387 نرخ مؤثر سود علی‌الحساب پرداختی به انواع سپرده‌های كوتاه‌مدت معادل 9 درصد و سپرده‌های بلندمدت 26/15 درصد برآورد شده كه در مجموع سود پرداختی عملیاتی به رقمی معادل 354/17 میلیارد ریال بالغ گردیده كه معادل 89 درصد كل هزینه‌های عملیاتی را شامل می‌گردد.

2- سایر هزینه‌ها:
در سال 87 جوائز حساب‌های قرض‌الحسنه، سود پرداختی به سایر منابع و كارمزد پرداختی با توجه به عملكرد سنوات گذشته جمعاً به میزان 2 هزار و 94 میلیارد ریال برآورد شده است.

3- هزینه‌های پرسنلی:
این بخش از هزینه‌های بانك نسبت به عملكرد سال گذشته 10 درصد رشد داشته كه مبلغ آن معادل 5 هزار و 192 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. همچنین هزینه پاداش پایان خدمت كاركنان به میزان 300 میلیون ریال پیش‌بینی شده كه این رقم در سال 86 معادل 278 میلیارد ریال بوده است.

4- هزینه‌های اداری و عمومی:
از جمله دیگر هزینه‌ها، هزینه‌های اداری و عمومی هستند كه 10 درصد رشد نسبت به سال 86 داشته و به میزان یك هزار و 645 میلیارد ریال برای سال 87 پیش‌بینی و در محاسبات منظور گردیده است.

5- هزینه‌های مطالبات مشكوك الوصول:
این بخش از هزینه‌ها نیز 4 هزار و 390 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

6- هزینه استهلاك:
هزینه استهلاك با توجه به روند سنوات گذشته و تغییر روش در محاسبات، نسبت به سال 86 رشد 5 درصدی داشته و معادل 556 میلیارد ریال برای پایان اسفند ماه 87 برآورده شده است.

* سود و زیان

با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده برای درآمدها و هزینه‌ها و محاسبات انجام شده سود قبل از كسر مالیات در سال 87 معادل 3 هزار و 125 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

* مالیات

با عنایت به قوانین مالیاتی حاكم بر شركت‌های سهامی عام پذیرفته شده در شركت بورس اوراق بهادار، مالیات پرداختی معادل 5/22 درصد سود محاسبه و در حساب‌ها منظور گردیده است.

* جزئیات تسهیلات اعطایی

به گزارش فارس پیش‌بینی سالیانه كل تسهیلات اعطایی توسط بانك ملت در سال 86 معادل 174 هزار و 553 میلیارد ریال بوده است كه عملكرد سالیانه این بانك نشاندهنده تحقق 103 درصدی این رقم معادل 181 هزار و 502 میلیارد ریال بوده است.
بنابراین گزارش، پیش‌بینی سالیانه برای تسهیلات اعطایی توسط بانك ملت در سال 87 معادل 215 هزار و 423 میلیارد ریال است.
تسهیلات دولتی(عادی و تبصره‌ای)، مطالبات سررسید گذشته و تسهیلات اعطایی بخش مسكن سه سرفصل از تسهیلات اعطایی بانك ملت را تشكیل می‌دهند كه در زیر به عملكرد سال 86 و پیش‌بینی سال جاری اشاره می‌شود.

پیش‌بینی سال گذشته برای تسهیلات دولتی 10 هزار و 996 میلیارد ریال بوده است كه 8 هزار و 806 میلیارد ریال از آن محقق شده و این رقم برای سال جاری 10 هزار و 452 میلیارد ریال برآورد شده است.

مطالبات سررسید گذشته بانك ملت در سال 86‌ رقمی معادل 7 هزار و 751 میلیارد ریال پیش‌بینی شد 85/73 درصد آن معادل 5 هزار و 724 میلیارد ریال در پایان سال 86 محقق شد. این بخش از مطالبات بالغ بر 6 هزار و 794 میلیارد ریال برای سال 87 پیش‌بینی شده است.

پیش‌بینی بانك ملت در سال گذشته برای ارائه تسهیلات در بخش مسكن 23 هزار و 17 میلیارد ریال بود كه كه 51/95 درصد از این رقم معادل 21 هزار و 983 میلیارد ریال از آن محقق شد. بانك ملت برای سال جاری اعتباری معادل 26 هزار و 91 میلیارد ریال را به منظور پرداخت در قالب تسهیلات بخش مسكن در نظر گرفته است.

نوشته شده توسط: متصدی امور بانکی | آخرین ویرایش:سه شنبه 13 مرداد 1388 | نظرات ()